Maak een afspraak
Massage is één van de oudste vormen voor het behandelen van klachten. Er zijn zeer veel verschillende vormen. Kropp Fysiotherapie maakt gebruik van:

Klassieke massage

Massage uit het oude China welke stamt uit 2600 voor Christus.
Bij deze vorm worden achtereenvolgens verschillende handelingen en handgrepen uitgevoerd ter verbetering van het weefsel, doorbloeding, zenuwstelsel.

Triggerpoint massage

De massage van zogenaamde myofasciale triggerpoints (MTrP’s) is de laatste jaren in opkomst. Hierbij worden verschillende lokale verhardingen in spier- en bindweefsel (MTrP’s) getriggerd om te ontspannen. Er bestaan verschillende types van triggerpoints.
Deze vorm van therapie kan worden uitgevoerd met de hand/arm en bepaalde triggerpoint attributen.
MTrP’s kunnen ook worden behandeld met dry needling, low level laser en KinesioTaping.

Bindweefselmassage

De fysiotherapeutische bindweefselmassage is ontwikkeld door Piët-Sachs. Deze bindweefselmassage bestaat uit een uitgebreid onderzoek van de bindweefselzones. Spanning van het bindweefsel wordt bekeken in samenhang met organische, vegetatieve en psychische klachten. De bindweefselmassage is een systematische behandeling van orgaanzones en bijbehorende klachten. Deze bindweefselmassage kan de organen beïnvloeden d.m.v. het ‘aanhaken’ op de huid in verschillende patronen. De tegenwoordige bindweefselmassage is er voornamelijk op gericht om het ‘bindweefsel’ te mobiliseren, zodat de doorbloeding en de verschuifbaarheid van de weefsels toenemen.

(diepe dwarse) fricties

Een diepe dwarse frictie is het ‘kapotmaken’ van de verkeerde ‘crosslinks’/verklevingen in het weefsel. Door inactiviteit na bijvoorbeeld een letsel, vormen zich dwarsverbindingen tussen de verschillende lagen. Hierdoor kunnen die lagen niet meer goed langs elkaar ‘glijden’.
Met een diepe dwarse frictie probeert de fysiotherapeut deze verklevingen op te heffen. Deze massagevorm is niet altijd pijnvrij, maar wel bijzonder effectief! Vaak wordt na afloop een ijs-pakking geadviseerd om de pijn te verzachten en de circulatie te bevorderen.

Naast de bovenstaande vormen van massage, wordt er ook gebruikt gemaakt van technieken uit Anatomy Trains, Rolfing en Fascial Distortion Model.

Maak een afspraak