Hartrevalidatie-deelname kan veel beter

Hartrevalidatie By BodyParts3D/Anatomography - BodyParts3D/Anatomography, CC BY-SA 2.1 jp, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34649852

Onderzoek naar hartrevalidatie-programma’s

Het Radboudumc gaat onderzoek doen naar het verbeteren van hartrevalidatieprogramma’s in Nederland en Duitsland. In Nederland neemt minder dan één derde van de hartpatiënten deel aan een hartrevalidatieprogramma. In Duitsland de helft, aanzienlijk hoger dan in Nederland maar nog steeds onvoldoende. Het onderzoek moet leiden tot het verhogen van de deelname aan hartrevalidatie en meer inzicht bieden in de lange termijn effecten ervan. Dat meldt Radboudumc.

Belangrijke doodsoorzaak

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Hoewel de sterfte al jaren daalt, neemt het aantal hartpatiënten elk jaar toe, onder andere vanwege een ongezonde leefstijl bij een groot deel van de westerse bevolking. Deelname aan hartrevalidatie na een behandeling kan de terugkeer van hartproblemen en de kans op sterfte verkleinen.

Deelname vergroten

In Nederland stroom slechts 30 procent van de hartpatiënten door naar een hartrevalidatieprogramma. In Duitsland is dat 50 procent. De aanpak in beide landen is zeer verschillend. Waar in Nederland de hartrevalidatie twaalf weken duurt met gemiddeld twee sessies per week, kent Duitsland een model waarbij patiënten gedurende enkele weken opgenomen worden. De onderzoekers gaan de succesfactoren en beperkingen van beide programma’s in kaart brengen, waarmee ze hopen de kwaliteit van de hartrevalidatie te kunnen verbeteren en de deelname te verhogen.

Lange termijneffecten

Ook de doorstroom naar reguliere of individuele leefstijl- of beweegprogramma’s na het stoppen van de revalidatie is zeer laag. Er bestaat in Nederland en Duitsland geen erkend post-revalidatietraject, waardoor lange termijn effecten van revalidatie beperkt zijn. Onderdeel van het onderzoek is om een grote groep hartpatiënten langere tijd te volgen om meer inzicht te krijgen in de effecten van diverse hartrevalidatieprogramma’s over de tijd.

Hoogleraar inspanningsfysiologie Maria Hopman leidt het onderzoek vanuit het Radboudumc: “Dit project biedt de unieke mogelijkheid te kunnen leren van de zeer verschillende aanpak van de hartrevalidatie in Nederland en Duitsland.” Het onderzoek moet in de toekomst leiden tot een grensoverschrijdend expertisecentrum voor hartrevalidatie.

Door: Redactie Nationale Zorggids