Intensieve behandeling reuma verlaagt ziekteverzuim

Patiënten met reuma hebben meer ziekteverzuim en zijn zeven keer vaker arbeidsongeschikt dan ‘normale’ medewerkers. Intensief behandelen van reuma met biologicals (dure biotechnologische medicijnen) of met ‘ouderwetse medicijnen’ zorgt ervoor dat het ziekteverzuim daalt en patiënten productiever zijn op het werk. Dit concludeert gezondheidswetenschapper en epidemioloog Marieke ter Wee op basis van eigen onderzoek en bestaande literatuur. Ter Wee voerde het COBRA-light onderzoek (COmbinatie Behandeling Reumatoïde Artritis) uit bij de afdeling reumatologie van VUmc. Ter Wee promoveert 19 december bij VUmc.

In het COBRA-light onderzoek werden twee behandelstrategieën vergeleken:

  • 60 mg prednison per dag, 7.5 mg methotrexaat per week en 2 gr sulfasalazine per dag (“COBRA”)
  • Een schema met een lagere dosis prednison (30 mg) per dag en 25 mg methotrexaat per week (“COBRA-light”)

Beide behandelingen verlagen de ziekte activiteit drastisch, verbeteren het dagelijks functioneren en  beschermen tegen bot- en kraakbeenschade. Ook zorgen ze ervoor dat het aantal patiënten met ziekteverzuim met bijna 20% daalt.

Problemen eerder aanpakken

Opvallend is dat het ziekteverzuim niet naar ‘normaal’ gaat, maar naar het niveau van een jaar voor het starten met deze behandeling. En dit verzuim ligt echter nog altijd hoger dan bij de ‘normale’ bevolking.   Het aanpakken van de problemen rond arbeidsdeelname van reumapatiënten is een complexe zaak waarbij meer elementen dan alleen een goede behandeling een rol spelen. De problemen op het gebied van werk beginnen snel en zijn al aanwezig bij het begin van de ziekte. Dat betekent dat problemen rondom het werk in ieder geval direct bij de diagnose of begin moeten worden aangepakt, veel eerder dan nu gebruikelijk.

“Het inzicht dat vroegtijdig behandelen bij reuma niet alleen effect heeft op de ziekte maar ook op de arbeidsproductiviteit, is vernieuwend en maatschappelijk zeer relevant,”  volgens Ter Wee.

Het onderzoek is in samenwerking met Reade uitgevoerd.

Promovendus: M.M. ter Wee
Titel proefschrift: Rheumatoid Arthritis: Strategies that Work

bron: VUMC

Zelf emotioneel herstel bereiken na borstkanker

Het online zelfhulpprogramma ‘Op adem na borstkanker’ zal vanaf 1 januari 2017 als pilot voor een jaar aangeboden worden via Borstkankervereniging Nederland en het online gezondheidsplatform Karify. Het Radboudumc blijft inhoudelijk verantwoordelijk. Zorgverzekeraar CZ vergoedt deze online zorg. Het programma werd opgezet in het Radboudumc door psycholoog en onderzoeker Sanne van den Berg. Zij promoveert 24 oktober op haar promotieonderzoek naar de werking van het zelfhulpprogramma.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 14.000 vrouwen te horen dat ze borstkanker hebben. De maand oktober is borstkankermaand, met dit jaar als thema ‘late gevolgen’. Sanne van den Berg deed onderzoek bij de afdeling Medische Psychologie naar de emotionele gesteldheid van vrouwen na de behandeling van borstkanker. Haar onderzoek bevestigde dat een derde van de vrouwen na het einde van de behandeling verhoogde emotionele klachten rapporteert. De emotionele impact van de diagnose borstkanker eindigt dus niet bij de laatste chemokuur of bestraling.

Nazorg ontbreekt

In het eerste jaar na de behandeling van borstkanker hebben vrouwen veel vragen over lichamelijk en emotioneel herstel. Voor deze vragen ontbreekt vaak laagdrempelige nazorg. Daarom startte Van den Berg onder begeleiding van klinisch psycholoog en hoogleraar Medische psychologie Judith Prins de BREAst cancer ehealTH (BREATH) studie. Hiervoor ontwikkelde zij het online zelfhulpprogramma ‘Op adem na borstkanker’, een zelfhulpwebsite gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT). Het programma doorloopt vier fasen van herstel na borstkanker: Terugkijken, Verwerken, Versterken en Vooruit kijken. De website ondersteunt emotioneel herstel en heeft twee doelen: het afnemen van mogelijke klachten als gevolg van borstkanker en het toenemen van eigen kracht en mogelijkheden.

Zelf aan de slag

Het programma start met een zelftest die uitwijst of het programma geschikt is om de bestaande vragen of problemen aan te pakken. Vervolgens kunnen vrouwen via de website zelf aan de slag met hun emotionele klachten, zonder tussenkomst van psychologen of andere medische specialisten. Indien nodig worden zij verwezen naar een medisch psycholoog. Het programma is ontstaan in nauwe samenwerking met patiënten(organisaties), verpleegkundigen, psychologen, oncologen, onderzoekers en ICT-deskundigen. Sinds 2014 is het landelijk beschikbaar via www.opademnaborstkanker.nl. Door nazorg online aan te bieden, wordt kennis van medisch psychologen over leren leven met kanker voor een grote groep toegankelijk.

Sneller emotioneel herstel

Sanne van den Berg toonde aan dat de website werkt: gebruik van het zelfhulpprogramma leidde tot een sneller emotioneel herstel. Deze positieve resultaten publiceerde zij in het  Journal of Clinical Oncology. Van den Berg: “Ik vind het heel mooi om te zien dat mijn onderzoek uiteindelijk tot een praktisch programma heeft geleid dat vrouwen echt kan helpen.”

Landelijk onder de aandacht

Borstkankervereniging Nederland en Karify gaan vanaf 1 januari 2017 samenwerken om het programma beschikbaar te blijven stellen. Alle vrouwen die de behandeling van borstkanker achter de rug hebben, kunnen van de website gebruikmaken. Op dit moment zijn er 41 contactpunten die vrouwen op het programma attenderen, waaronder ziekenhuizen, eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten en oncologische revalidatiecentra. Van den Berg: “Eerst probeerden we het programma vanuit een academisch ziekenhuis landelijk uit te rollen. Doordat Karify dit nu samen met Borstkankervereniging Nederland gaat doen, hoop ik dat veel meer vrouwen over het programma horen.” Het programma duurt zestien weken en een jaar toegang tot de website kost eenmalig €19,95. Zorgverzekeraar CZ vergoedt het programma in de aanvullende zorgverzekering. Met de andere zorgverzekeraars lopen nog gesprekken.

Lezing

Tijdens de publieksavond ‘De toekomst van kanker’ op maandag 21 november geeft hoogleraar Judith Prins een lezing over online zorgprogramma’s voor de nazorg bij kanker. Er zijn 330 plaatsen beschikbaar en de toegang is gratis. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.radboudumc.nl/publieksavond

(Bron: RadboudUMC)

Nieuwe vragenlijst meet uitkomsten longrevalidatie

longrevalidatie vragenlijst

Het NIVEL heeft samen met astmapatiënten een korte vragenlijst ontwikkeld om de uitkomsten van klinische longrevalidatie te meten. Het is een zogeheten PROM-vragenlijst over de ervaren effecten van de behandeling. De vragenlijst is in opdracht van het Longfonds en de Vereniging Nederland Davos ontwikkeld om de gevolgen van longrevalidatie in derdelijns longcentra te evalueren.

Ervaren effecten van klinische longrevalidatie

De vragenlijst gaat over de effecten van klinische (derdelijns) longrevalidatie op de kwaliteit van leven van mensen met ernstig astma. Als ‘Patient Reported Outcome Measure’ (PROM) brengt deze vragenlijst de ervaringen van patiënten met de uitkomsten of ervaren effecten van zorg in kaart. De lijst telt 23 vragen over vijf onderwerpen: fysiek functioneren, sociaal functioneren, omgaan met astma, kennis over astma en medicijnen. Dit zijn vijf valide en betrouwbare schalen om de effecten van longrevalidatie te meten. De vragenlijst heet CaReQoL Astma omdat het gaat over Care Related Quality of Life.

Vragenlijst ontwikkeld met en voor patiënten

Het NIVEL heeft deze vragenlijst gemaakt in samenwerking met het Longfonds en de Vereniging Nederland Davos. Bij iedere stap in het onderzoek zijn patiënten met ernstig astma betrokken. Eerst is in twee focusgroepsgesprekken aan 14 astmapatiënten gevraagd welke effecten zij van longrevalidatie verwachten. Vervolgens is een conceptvragenlijst in 15 cognitieve interviews met patiënten getest op begrijpelijkheid, interpretatie en volledigheid. Na de nodige aanpassingen is de vragenlijst in een kwantitatieve testfase ingevuld door 195 patiënten met ernstig astma die ervaring hadden met klinische longrevalidatie. Op basis hiervan zijn de meeteigenschappen van de vragenlijst vastgesteld en is de vragenlijst verder ingekort.

Genoemde effecten van longrevalidatie

De focusgroepgesprekken leverden veel verschillende onderwerpen en mogelijke effecten op. Deelnemers spraken bijvoorbeeld over een betere conditie en minder last van prikkels, meer energie om dingen te kunnen ondernemen, meer kennis over astma, beter met astma kunnen omgaan, en het afbouwen van of beter ingesteld zijn op medicijnen. Deze onderwerpen komen allemaal terug in de ontwikkelde vragenlijst.

Toepassing in klinische effectstudie

Resultaat van dit onderzoek is een korte vragenlijst die gereed is voor algemeen gebruik en die zal worden gebruikt in een klinische studie naar de effecten van longrevalidatie in het hooggebergte (Davos, Zwitserland) en op zeeniveau (Nederland) op de kwaliteit van leven van patiënten met ernstig astma. Daarnaast kan de PROM worden ingezet voor het meten van effect van longrevalidatie in het algemeen.

Opdrachtgever: Longfonds en Vereniging Nederland Davos

Subsidiënt: Patiëntenfederatie Nederland

(Bron: nivel)

Fysiotherapie bij rugklachten

Fysiotherapie bij rugklachten

Fysiotherapie bij rugklachten. Fysiotherapie of fysiotherapeut is één van de eerste dingen die mensen roepen als iemand rugklachten heeft. De fysiotherapeut kan inderdaad iemand met rugklachten weer op weg helpen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie is voortgekomen uit het beroep heilgymnastiek. Een heilgymnast, de vroegere fysiotherapeut dus, gaf mensen oefeningen en massage om lichamelijke klachten te bestrijden. Later kwam daar de fysische techniek bij en het vak fysiotherapie was ontstaan.

Rugklachten en de fysiotherapeut

Een fysiotherapeut kan onderzoeken waar je rugklachten vandaan komen. Als de oorzaak bekend is, dan kan een behandelplan worden opgesteld om de klachten aan de rug te verhelpen. Meestal zal de fysiotherapeut je begeleiden naar herstel door je te voorzien van adviezen voor thuis. Tijdens de behandeling in de praktijk kan de fysiotherapeut, afhankelijk van de ernst van de rugklachten:

Fysiotherapie bij rugklachten; een behandeling op maat

Afhankelijk van je klachten zal de fysiotherapeut dus een fysiotherapie-op-maat-behandelplan samenstellen om je zo goed mogelijk te helpen met je herstel. Enkele basisoefeningen voor thuis zijn vaak standaard en kunnen bij rugklachten worden gebruikt om de rug te ontspannen en soepel te houden. Vaak verdwijnt de pijn vanzelf door het doen van die oefeningen. Fysiotherapie bij rugklachten is dus een prima manier om van de klachten te kunnen herstellen.

Oefeningen van de fysiotherapeut

Enkele oefeningen die je kunt doen bij rugklachten zijn prima uit te voeren vanuit je bed. Een goed begin van de dag!

  1. “Onderrug in ondergrond”: Lig op je rug met de benen gestrekt en probeer de onderrug in de ondergrond te duwen. Houd drie tellen vast en ontspan. Herhaal dit 20 keer. Variatie: knieën gebogen en voeten op de ondergrond.
  2. “Been verlengen”: Lig op je rug met de benen gestrekt en probeer telkens één been langer te maken. Voer de beweging langzaam en vloeiend uit. 20 herhalingen.
  3. “Bekkenbrug”: Lig op je rug met de knieën gebogen en de voeten op de ondergrond. Duw nu eerst je onderrug in de ondergrond, zodat je billen een stukje van de grond komen. Probeer nu je staartbeentje van de grond te krijgen en dan de onderste lendewervel en dan de lendewervel daarboven. Van lendewervel naar borstwervel helemaal naar boven. Uiteindelijk heb je je bekken omhoog getild en een soort van brug gecreëerd. Ga nu weer wervel voor wervel naar beneden. Maar nu van borst- naar lendewervel. 2x 10 herhalingen.
  4. “Appels plukken”: Ga rechtop zitten met de armen omhoog. Probeer nu één voor één de armen uit te rekken naar boven. Alsof je naar een hoog hangende appel reikt. Voer de beweging vloeiend en langzaam uit. 20 herhalingen.

Er zijn nog veel meer oefeningen, die kunnen bijdragen om de rugklachten te verhelpen. Tijdens een bezoek aan de fysiotherapeut zul je meer geschikte oefeningen uitgelegd krijgen om de rugklachten te doen verdwijnen.

Maak een afspraak

Hartrevalidatie-deelname kan veel beter

Hartrevalidatie By BodyParts3D/Anatomography - BodyParts3D/Anatomography, CC BY-SA 2.1 jp, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34649852

Onderzoek naar hartrevalidatie-programma’s

Het Radboudumc gaat onderzoek doen naar het verbeteren van hartrevalidatieprogramma’s in Nederland en Duitsland. In Nederland neemt minder dan één derde van de hartpatiënten deel aan een hartrevalidatieprogramma. In Duitsland de helft, aanzienlijk hoger dan in Nederland maar nog steeds onvoldoende. Het onderzoek moet leiden tot het verhogen van de deelname aan hartrevalidatie en meer inzicht bieden in de lange termijn effecten ervan. Dat meldt Radboudumc.

Belangrijke doodsoorzaak

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. Hoewel de sterfte al jaren daalt, neemt het aantal hartpatiënten elk jaar toe, onder andere vanwege een ongezonde leefstijl bij een groot deel van de westerse bevolking. Deelname aan hartrevalidatie na een behandeling kan de terugkeer van hartproblemen en de kans op sterfte verkleinen.

Deelname vergroten

In Nederland stroom slechts 30 procent van de hartpatiënten door naar een hartrevalidatieprogramma. In Duitsland is dat 50 procent. De aanpak in beide landen is zeer verschillend. Waar in Nederland de hartrevalidatie twaalf weken duurt met gemiddeld twee sessies per week, kent Duitsland een model waarbij patiënten gedurende enkele weken opgenomen worden. De onderzoekers gaan de succesfactoren en beperkingen van beide programma’s in kaart brengen, waarmee ze hopen de kwaliteit van de hartrevalidatie te kunnen verbeteren en de deelname te verhogen.

Lange termijneffecten

Ook de doorstroom naar reguliere of individuele leefstijl- of beweegprogramma’s na het stoppen van de revalidatie is zeer laag. Er bestaat in Nederland en Duitsland geen erkend post-revalidatietraject, waardoor lange termijn effecten van revalidatie beperkt zijn. Onderdeel van het onderzoek is om een grote groep hartpatiënten langere tijd te volgen om meer inzicht te krijgen in de effecten van diverse hartrevalidatieprogramma’s over de tijd.

Hoogleraar inspanningsfysiologie Maria Hopman leidt het onderzoek vanuit het Radboudumc: “Dit project biedt de unieke mogelijkheid te kunnen leren van de zeer verschillende aanpak van de hartrevalidatie in Nederland en Duitsland.” Het onderzoek moet in de toekomst leiden tot een grensoverschrijdend expertisecentrum voor hartrevalidatie.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Jonge comapatiënt heeft door intensieve revalidatie vaak nog goede toekomst

Jongeren die 10-12 jaar geleden door ernstig hersenletsel in een langdurige bewusteloze toestand verkeerden, blijken op de lange termijn een goede kans te hebben om grotendeels of volledig zelfstandig te wonen. Dat blijkt uit onderzoek onder 34 patiënten dat het Radboudumc in samenwerking met Libra Revalidatie locatie Leijpark in Tilburg uitvoerde. De resultaten verschenen vandaag []
Source: FysioForum